usługi księgowe

Oferuję kompleksowe usługi księgowe dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Świadczę usługi w zakresie:

  • ewidencji ryczałtowej (ewidencja przychodów, karta podatkowa)

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  • ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (ewidencja VAT)

  • innych ewidencji przewidzianych prawem podatkowym

  • obsługa płac, kadr i ZUS

  • oferuję pomoc i wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej

Zawsze informuję klienta o istotnych zmianach w przepisach podatkowych, służę pomocą i wsparciem.  Potrafię rozwiązywać problemy i zawszę znajdę optymalne wyjście z trudnych sytuacji.

W ramach swoich obowiązków rzetelnie i zgodnie z prawem podatkowym prowadzę bieżącą ewidencję operacji gospodarczych, sporządzam deklaracje i wszelkie rozliczenia w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT.  Zaprowadzam ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencję wyposażenia. Sporządzam rozliczenia roczne.

Wraz z obsługą księgową zajmuję się też prowadzeniem procesów kadrowych i płacowych. Dokonuję wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem i rozliczaniem miesięcznych deklaracji ZUS. Sporządzam listy płac , roczne informacje o dochodach pracowników ( PIT11 ), roczne obliczenia podatku ( PIT4R)

Zlecając prowadzenie księgowości w moim Biurze Rachunkowym zyskają Państwo nie tylko fachowe, merytoryczne wsparcie z zakresu rachunkowości, ale także gwarancję pełnej dyskrecji we współpracy.

Biuro rachunkowe w pełni odpowiada za wykonywanie świadczonych usług posiadając odpowiednie polisy.

Dla Państwa wygody sposób dostarczania dokumentów może być za pośrednictwem kuriera, poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Oferuję też osobisty odbiór dokumentów bezpośrednio od Klienta.

Powierzając opiekę i odpowiedzialność profesjonalnej obsłudze księgowej mogą Państwo w pełni skoncentrować się na prowadzonym biznesie nie nakładając na siebie dodatkowych obowiązków księgowych i podatkowych.